Projekty

1. Szkolenia PLC
Przeprowadzamy szkolenia ze sterowników PLC dla aktywnych członków koła. Ćwiczenia realizujemy na sterownikach firmy SIEMENS S7-300 z wykorzystaniem makiet, które są na stanie laboratorium. Członkowie szkolenia mają możliwość poszerzania wiedzy praktycznej zdobytej na studiach, wykorzystania w praktyce wiadomości teoretycznych oraz realizacji swoich projektów.

2. Szkolenia AutoCAD
Wraz z Akademickim Kołem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, SNS Automatyk, które działają na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, oraz we współpracy z firmą zewnętrzną, organizujemy certyfikowane szkolenia z zakresu umiejętności obsługi oprogramowania AutoCAD/AutoCAD Electrical na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

3. Budowa i uruchomienie stanowisk do laboratorium Automatyki Napędu Elektrycznego
Dydaktyczne stanowisko Automatyki Napędów Elektrycznych, w którego skład wchodzą dwa napędy elektryczne. Stanowisko wraz z oprogramowaniem inżynierskim firmy LENZE służy do diagnostyki oraz sterowania układem.

4. Robot holonomiczny
Projekt miał na celu zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji mechanicznej robota mobilnego z kołami wielokierunkowymi, wraz z budową elektronicznego sterownika napędu robota, opracowaniem algorytmów sterowania poszczególnymi kołami napędowymi i realizacją układu bezprzewodowego sterowania robotem przy wykorzystaniu smartfona.

Projekt udało się zrealizować zgodnie z założeniami i planujemy jego dalszą rozbudowę w najbliższym czasie.

5. QuadPod
Celem projektu jest opracowanie robota mobilnego, który będzie w stanie poruszać się w zróżnicowanym terenie oraz pokonywać przeszkody, np. schody. W ramach projektu zostanie opracowana konstrukcja mechaniczna, elektroniczna, algorytmy sterowania oraz metody komunikacji z robotem. Kolejnym krokiem, który planujemy wdrożyć w tym projekcie będzie prosty tryb autonomiczny, który umożliwi poruszanie się robota samodzielnie.

Projekt udało się zrealizować zgodnie z założeniami i planujemy jego dalszą rozbudowę w najbliższym czasie.

6. Robot balansujący
Tematem projektu jest zaprojektowanie oraz wykonanie dwukołowego robota balansującego – tz. automatycznie utrzymującego równowagę w pozycji pionowej. Zasada działania tej konstrukcji opiera się na zasadzie działania odwróconego wahadła matematycznego z dwoma niezależnymi napędami. Dużym wyzwaniem w projekcie będzie zaprojektowanie systemu kontroli (układu sterowania) który będzie musiał wykonywać setki operacji na sekundę. Przy pracy nad tym projektem chcemy opracować również autorski regulator PID który zapewni utrzymanie równowagi oraz umożliwi zadawanie kierunku ruchu z poziomu bezprzewodowego pilota sterującego.

Projekt udało się zrealizować zgodnie z założeniami.